Disclaimer

 DISCLAIMER 

Op het gebruik van deze website (www.deendunyaplanner.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.  Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te  hebben aanvaard.

Gebruik van informatie 

Dunya & Deen Planner streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze  informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Dunya & Deen Planner niet in voor de  volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan  niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dunya & Deen Planner aanvaardt geen aansprakelijkheid voor  schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de  website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen  Dunya & Deen Planner en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail 

Dunya & Deen Planner garandeert niet dat e-mails die aan Dunya & Deen Planner worden verzonden (tijdig) worden  ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of  wachtwoordbeveiliging per e-mail met Dunya & Deen Planner te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Dunya & Deen Planner heeft geen invloed op websites van  derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Dunya & Deen Planner aanvaardt dan ook  geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle publicaties en uitingen van Dunya & Deen Planner zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele  eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op  welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Dunya &  Deen Planner daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Toeschrijving 

Deze disclaimer is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).